12 แบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชนของ “พพ.”

7 ก.ย. 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเสนอต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน ที่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน  12  แบบ คู่มือเผยแพร่แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน  ในรูปแบบพิมพ์เขียวที่สามารถปรับแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่าแนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้จริงและเกิดผลการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นบ้านที่อยู่สบายอีกด้วย

 

            แบบบ้านทั้งหมดมีให้เลือกอย่างครบครันทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์  โดยในส่วนของแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว มี 3 แบบ คือ แบบบ้านดีดีรักษ์ดิน 1-3 แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวใต้ถุนสูงมี 3 แบบ คือ แบบบ้านดีดีรักษ์น้ำ 1-3 บ้านเดี่ยว 2 ชั้นมี 4 แบบ คือ แบบบ้านดีดีรักษ์ฟ้า 1-4  แบบทาวน์เฮ้าส์มี 2 แบบ คือ แบบบ้านดีดีรักษ์กัน 1 เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น แบบบ้านดีดีรักษ์กัน 2 เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น

              บ้านประหยัดพลังงานทั้ง 12 แบบนับเป็นการดำเนินการเผยแพร่ความรู้และสาธิตในเรื่องเกณฑ์การใช้พลังงานโดยการพัฒนาต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานสำหรับประชาชนของ “พพ.” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน

              ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ  ผู้ออกแบบได้อธิบายถึงแนวคิดการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานครั้งนี้ว่าเป็นการออกแบบที่เน้นการตัดพลังงานความร้อนพื้นฐานจากรังสีดวงอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ภายในส่วนอยู่อาศัย จึงทำให้สามารถลดความร้อนที่เกิดขึ้น และการสะสมความร้อนภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

               ในด้านการประหยัดไฟฟ้าจากแสงสว่างได้ออกแบบช่องเปิดยาวตลอดแนวนอนในส่วนห้องนั่งเล่นและห้องนอนด้วยอัตราส่วนการเปิดที่ถูกต้อง ทำให้ในเวลากลางวันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ในการใช้แบบก่อสร้างทั้ง 12 แบบมีข้อสำคัญที่ควรต้องระวังดังต่อไปนี้

             1. การก่อสร้างจำเป็นต้องจัดหาวิศวกรโยธาทำการสำรวจการรับน้ำหนักของดินในพื้นที่ก่อสร้าง และคำนวณเพิ่มเติมในส่วนของเสาเข็มหรือฐานราก (ในกรณีมีการเลือกฐานรากแตกต่างออกไป เนื่องจากในพื้นที่แต่ละแห่งจะมีความสามารถในการรับน้ำหนักอาคารที่แตกต่างกันตามรูปแบบทางธรณีวิทยาของพื้นที่นั้นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ห้ามละเลยเด็ดขาด)

             2. การปรับเปลี่ยนการใช้สอยภายในสามารถกระทำได้ ตราบใดที่ไม่ปรับเปลี่ยนรูปทรง ความลึก และความยาวของชายคาและระเบียงภายนอก (เนื่องจากเป็นส่วนกันรังสีของดวงอาทิตย์ที่สำคัญและได้รับการคำนวณและออกแบบไว้อย่างพอดีให้กันแดดได้ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดทั้งปี การปรับเปลี่ยนชายคาและระเบียงจะส่งผลให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านกระจกเข้าสู่ภายในและเกิดการสะสมความร้อนภายในอาคารมากขึ้นตามปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ลอดเข้าไป)

             3.ฉนวนใยแก้วในบริเวณเหนือฝ้าเพดานเป็นวัสดุจำเป็นที่ห้ามนำออกจากการก่อสร้าง (เนื่องจากหลังคาได้ปรับลงเป็นมุมราบประมาณ 20 องศาซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนใต้หลังคาสูงกว่าหลังคาที่มีมุมชันกว่า 20 องศา เพื่อแลกกับการติดตั้งเซลแสงอาทิตย์ให้ได้รับพลังงานเพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุฉนวนใยแก้วที่มีความหนาเพียงพอในการป้องกันไม่ให้ความร้อนจากส่วนใต้หลังคาผ่านเข้าสู่ส่วนอยู่อาศัยมากเกินไป)

             ในปัจจุบันแบบก่อสร้างทั้ง 12 แบบ เป็นแบบก่อสร้างตรวจสอบครั้งที่ 1 ซึ่งทางคณะผู้ออกแบบได้ทำการปรับปรุงรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมขึ้น และจะเปิดให้ดาว์นโหลดได้ในเว็บไซต์เดิม ณ www.arch.kmitl.ac.th ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อมายัง ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ ผู้จัดการโครงการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-2518072 ในวัน และเวลาราชการ