รวมภาพเทรดโชว์เทคโนโลยีรถไฟฟ้าEVและโซลาร์เซลล์ ในงานมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 (SETA 2018)

23 มี.ค. 2561

รวมภาพเทรดโชว์เทคโนโลยีรถไฟฟ้าEVและโซลาร์เซลล์ ในงานมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561 (SETA 2018) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2661 โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการหลายแบรนด์ อย่างเช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบต้า เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น จำกัด ที่นำนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านพลังงานที่ปลอดมลพิษ มาแสดงในงาน ซึ่งจัดควบคู่กับงานประชุมระดับผู้นำด้านพลังงานทั้งด้านนโยบายและการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี  "CEO Energy Forum" ในหัวข้อ Energy Future Outlook และ Hydrogen Society ที่มีการจัดสัมมนาคู่ขนาน โดยองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ  USAID สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานฯ สภาสถาปนิกไทย องค์การก๊าซเรือนกระจก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ